CZYM JEST HIPNOZA?

Tak naprawdę nie ma na to pytanie rzetelnej i w pełni tłumaczącej to zjawisko odpowiedzi. Definicje tego, czym jest hipnoza zmieniały się, a i teraz badacze prezentują różne stanowiska i różne punkty widzenia. Najogólniej rzecz ujmując trans hipnotyczny jest szczególnym stanem umysłu, stanem zmienionej świadomości, dzięki któremu osoba hipnotyzowana uzyskuje bezpośredni kontakt ze swoimi wewnętrznymi obrazami, ze swoją podświadomością.

Trans hipnotyczny otwiera podświadomość, podczas gdy świadomość wycofuje się na drugi plan. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do podświadomych motywów i obrazów, wpływających i determinujących nasze zachowanie a także dotarcie do wypartych sytuacji traumatycznych.


WYOBRAŹNIA

Wyobraź sobie, że Twój mózg nie rozróżnia wrażeń doświadczanych w stanie hipnotycznym od tych doświadczanych w świecie rzeczywistym. Według badań wykorzystujących emisyjną tomografię pozytonową (PET) gdy NIEzahipnotyzowany pacjent wyobraża sobie jakieś wrażenie (np. dźwiękowe) następuje pobudzenie innych obszarów mózgu niż gdy doświadcza tych wrażeń w stanie hipnotycznym. Mózg interpretuje dźwięki doświadczane w hipnozie tak jakby dochodziły ze świata zewnętrznego, jak rzeczywiste.

REGRESJA WIEKOWA

W trakcie hipnozy możliwe jest cofnięcie się w czasie do okresu dzieciństwa bądź dalej do okresu prenatalnego. Dzięki takiej podróży w czasie można uwolnić wiele nieświadomych i destrukcyjnych powiązań,  tak w relacjach jak i w stosunku do samego siebie, w nawykach myślenia.


REGRESJA WCIELENIOWA

W czasie hipnozy możliwe jest cofnięcie się do poprzednich wcieleń. Wiara w reinkarnację czy jakiekolwiek pojęcie o niej nie jest warunkiem koniecznym do doświadczenia tych przeżyć.

Niezależnie od tego czy zobaczone przez osobę hipnotyzowaną obrazy miały faktycznie miejsce (w poprzednich wcieleniach) są one cenne ponieważ dla podświadomości są symboliczne. Z punktu widzenia terapeutycznego nie ma żadnego znaczenia czy wydarzyły się one rzeczywiście czy są wytworem umysłu, tym bardziej, że ludzki umysł- jak pisałam wyżej – halucynacje hipnotyczne interpretuje jako zdarzenia dobiegające ze świata zewnętrznego. Ważne jest o czym symbolicznie mówi opowiedziana historia i jakie wiążą się z nią dla danego pacjenta emocje i przeżycia- niejednokrotnie niezwykle intensywne, o bardzo silnym ładunku emocjonalnym.

Zainteresowanych badaniami nad przeżyciami transpersonalnymi, wychodzącymi poza „rzeczywistość obiektywną” oraz poza to wszystko co umówiliśmy się społecznie, nazywać „zdrowym rozsądkiem” oraz badaniami nad odmiennymi stanami świadomości odsyłam do prac czeskiego psychiatry, twórcy psychologii transpersonalnej Stanisłava Grofa.


HIPNOZA A MÓZG

W 1929 r. niemiecki psychiatra Hans Berger odkrył, że mózg wysyła impulsy elektryczne o różnej częstotliwości.  Tą aktywność bioelektryczną mózgu zarejestrować można za pomocą elektroencefalografu. Poszczególne zakresy częstotliwości odpowiadają poszczególnym stanom świadomości. I tak głęboki sen to stan DELTA – czyli od 0,5 do 3 Hz. Zakres o częstotliwości od 4–7 Hz to stan THETA, który występuje podczas medytacji, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji. Świadomość przy tej częstotliwości pozwala na kontrolowanie bólu fizycznego, a w skrajnych przypadkach nawet krwawienia. Dla tej częstości tok myśli staje się niespójny i zanikają związki logiczne, co wyraźnie widać na przykładzie myślenia w czasie marzeń sennych. Kolejnym stanem jest stan ALFA (od 8 do 13 Hz), który charakterystyczny jest dla stanu relaksu, przed zaśnięciem i rano po przebudzeniu. Wykorzystywany w technikach szybkiego uczenia się. Zwykłą codzienną aktywność odbywamy w stanie BETA ( od 12 do 28 Hz), natomiast fale GAMMA (powyżej 40 Hz) występują podczas działania i motoryki.

Tak więc hipnoza jest zmianą fal mózgowych, z fal beta, w których funkcjonujemy na co dzień na fale theta, albo, inaczej rzecz ujmując, jest to przekierowanie uwagi umysłu osoby hipnotyzowanej ze świata zewnętrznego na świat jej wewnętrznych doświadczeń i przeżyć.

mozg_w_hipnozie

HIPNOZA A UŚMIERZANIE BÓLU

W połowie XVIII wieku szkocki chirurg James Esdaile przeprowadził przy pomocy hipnozy takie poważne operacje jak amputacja kończyn. Niewrażliwość na ból jest bardzo łatwa do wywołania u człowieka będącego w transie. Przydatna przy zabiegach dentystycznych, do bezbolesnego rodzenia a także do leczenia chronicznego bólu. W Internecie krążą krótkie filmiki dokumentujące indukowanie analgezji w trakcie operacji przez znaną polską hipnolog prof. Marię Szulc.


PODATNOŚĆ NA HIPNOZĘ

Mądre książki oraz naukowe eksperymenty mówią, że zahipnotyzować można ok.95 % populacji, a 5 % pozostaje niewrażliwa na hipnozę. Ja jednak uważam, że teoretycznie zahipnotyzować można bezwzględnie każdego, a jeśli danemu hipnotyzerowi nie udało się danego pacjenta zahipnotyzować, nie oznacza to wcale, że jest on na hipnozę niepodatny. Tak zwana „niepodatność” zależy bowiem od wielu czynników, czasami wystarczy zmienić sposób indukcji aby rzekomo niepodatną osobę wprowadzić w trans. Czasami jest tak, że pacjent przychodzi z jakimś problemem ale ma tak duży nieuświadomiony wewnętrzny opór, żeby dotknąć dręczącego go tematu, że mimo świadomych chęci, nieświadomie stara się za wszelką cenę nie wejść w hipnozę. Czasami zdarza się też tak, że ktoś, kto u jednego hipnotyzera nie był podatny na hipnozę, u innego wchodzi w nią bez problemów. Przychylam się jednak do opinii, że istnieje coś takiego, co nazywa się większą lub mniejszą podatnością hipnotyczną. Pewne osoby wchodzą w trans łatwiej, inne trudniej. Według wielu obserwacji, łatwiej zahipnotyzować osoby otwarte, pewne siebie. Trudniej wchodzą w hipnozę osoby pełne lęków, obaw, zamknięte, nieufne. Według badań łatwiej wchodzą w trans osoby bardziej inteligentniejsze, trudniej zahipnotyzować osoby o mniejszej inteligencji. Na temat zależności między poziomem inteligencji a podatnością hipnotyczną nie wypowiadam się jednak, ponieważ nie prowadziłam takich badań, a idioci raczej do mnie nie przychodzą. Wymogiem bezwzględnym jest natomiast by zgłaszająca się do hipnoterapeuty osoba chciała być zahipnotyzowana. Jeśli nie chce, to nie będzie.


HIPNOZA A PROGRESJA

Wielu badaczy jest zdania, że w czasie hipnozy może nastąpić zjawisko progresji, a więc przeniesienia się w czasie nie w przeszłość, a w przyszłość. Osobiście nie prowadziłam eksperymentów na ten temat. Zdarzyło mi się jednak raz, podczas sesji hipnoterapeutycznej, coś co mogę nazwać spontaniczną progresją. Otóż  pacjentka zobaczyła obrazy, które jednoznacznie umiejscawiała w przyszłości.

Czytaj więcej – sprawdź naszą ofertę hipnozy we Wrocławiu…